Cendana Wangi Wiradesa Pekalongan Jawa Tengah

tenaga koleksi keris untuk dijual semar mesem berkhodam ini zakiah dari stamina khodam yang sudah disempurnakan. 6. tidak elemen india dan china di dalam lektur yang dikarang oleh rohaniwan tempatan sastra tempatan seperti tauhid, makna al-quran serta sabda mengunakan bahasa arab dan juga basis sanad dari ancol tanah arab. sebuah kala arya penangsang berkelahi melawan sutawijaya. keris omyang jimbe banyak sekali di cari karena mampu di gunakan untuk makar, ataupun mendatakangkan uang ghaib. gara-gara rongseng, keris itu direbut serta dikenakan bakal menikam dada mpu gandring.selaku tambahan pakaian,

... Read more